Bli medlem

Va kul att du vill bli medlem hos oss!

Ett första steg är att läsa igenom texten nedan och sen fylla i formuläret som du skickar in till oss.
Du kommer sen bli ombedd att inkomma med ett utdrag ur polisens belastningsregister (som du hittar här >>)

Undertecknad ansöker härmed om inträde som aktiv medlem i föreningen Visby Nationalbeväring och lovar att ställa mig till noggrann efterrättelse av för skytte gällande författningar och av myndighet utfärdade föreskrifter.
Vidare förbinder jag mig att följa Svenska Pistolskytteförbundets och denna förenings stadgar och föreskrifter samt de övriga skyttets organisationers föreskrifter till vilken föreningen är ansluten.
Jag förbinder mig också att, efter bästa förmåga, medverka som funktionär vid föreningens tävlingar, träningar och arbetsdagar. Visby Nationalbeväring är, med sina sektioner, en ideell förening som bedriver skytte. Föreningens målsättning är att främja skjutskicklighet, bibringa medlemmarna ansvar och omdöme och genom gott kamratskap överbrygga åldersgränser och medverka till att forma goda samhällsmedborgare.
Jag är medveten om, och ger i samband med denna ansökan mitt tillstånd till, att klubben registrerar mitt namn och övriga uppgifter som kan vara relevanta för mitt medlemskap i Visby Nationalbeväring i ett lokalt dataregister.
Jag är också medveten om att bilder från tävlingar och andra aktiviteter kan komma att publiceras på föreningens hemsida.

Jag är införstådd med att överträdelse av ovanstående regler och/eller föreningens stadgar kan leda till uteslutning ur föreningen.

* = Obligatoriskt fält

Ange för och efternamn