Välkommen till VNB (Visby Nationalbeväring)

Vi är en pistolskytteförening i Visby som har ett 70-tal aktiva skyttar.